Nieuws

Onder een stralende zon vond op zondag 3 juli jl. bij herberg Het Onland het inmiddels traditionele tuinconcert van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen plaats. Normaliter een jaarlijks terugkerend optreden, doch door de coronabeperkingen kon het de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Gelukkig was daar niets meer van te merken, want als vanouds trok het sfeervolle concert weer meerdere honderden bezoekers. Onder hen waren tal van vrienden en donateurs, maar ook toevallige wandelaars en fietsers die spontaan even pauzeerden om van de muziek te genieten.

Een dankbaar publiek in een vrijwel uitverkochte grote zaal van schouwburg Amphion was op zondagavond 24 april jl. getuige van een uitzonderlijk concert, waarvan het programma speciaal was samengesteld om de slachtoffers van het zware bombardement op Doetinchem op 21 maart 1945 te herdenken. Vier professionele solisten, tezamen met zo’n 170 koor- en orkestleden zorgden voor indrukwekkende en emotionele momenten, met muziek van Harrie Janssen, Karl Jenkins en Carl Wittrock. Dit alles, nadat burgemeester Mark Boumans het publiek welkom heette en een korte toelichting gaf op dit herdenkingsconcert, dat gemeente Doetinchem aan haar inwoners aanbood.

Bijzonder muzikale prestatie

Het concert zou oorspronkelijk plaatsvinden op 21 maart 2020, op de dag af 75 jaar na het bombardement, maar moest door de coronamaatregelen twee maal worden uitgesteld. Gelukkig kon het ditmaal doorgaan en was er ook voldoende tijd voor een goede voorbereiding. De grote inzet van een ieder, de zeer muzikale algehele leiding van dirigent Joop Boerstoel en het zorgvuldige instudeerwerk van de koorrepetitors Ben Simmes en Bas Koolenbrander leverden een prachtig resultaat op, blijkend ook uit het langdurige applaus van het publiek. Kenmerkend was de fraaie samenklank van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen, die mede de basis vormde voor de vele solistische fragmenten vanuit vrijwel elke orkestsectie. Het is zondermeer knap te noemen hoe gestroomlijnd alle zangers en zangeressen samen als één geheel voor het voetlicht traden in een meer dan 100-koppig koor, dat eenmalig voor dit concert werd gevormd door het Gaanderens Mannenkoor, het Parochiekoor Gaanderen, Berg’s Vocaal, Luscinia en Per Cantare. Tezamen met de solistische zangkunsten van Ellen Pieterse, Ina Boersma, Irma ten Brinke en Emile van der Peet zorgde het geheel voor tal van kippenvelmomenten, zowel bij het publiek als de deelnemers zelf.

Een programma bij uitstek

Het uitgekiende repertoire voor dit concert bestond onder meer uit twee composities van Harrie Janssen: het openingswerk A Time There Was en later Songs Of Liberation. Tussendoor klonken het fraai gedragen Kyrie en Benedictus uit The Armend Man van Karl Jenkins. Het tweede deel van het concert was geheel gewijd aan het grote werk Behind The Lines van componist Carl Wittrock, die zelf naar Doetinchem was gekomen om getuige te zijn van deze uitvoering.

Trots en mooie terugblik

Burgemeester Boumans bedankte de deelnemers na afloop voor dit unieke concert en benadrukte trots te zijn dat Doetinchem zulke muzikale kwaliteiten in huis heeft. Een waardige muzikale herdenking was het, zo bleek des te meer ook uit de vele positieve reacties na afloop.

Voor het eerst sinds bijna twee jaar trad het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op zondag 7 november jl. weer op voor haar publiek. De coronacrisis maakte dit niet eerder mogelijk. Rekening houdend met de huidige maatregelen, in het belang van alle aanwezigen, kon dat nu wel weer.

Het orkest is in juni weer met de repetities gestart. Ondanks de korte aanloop van slechts enkele maanden, brachten de musici een fraai concert ten gehore, blijkend uit het enthousiasme van het toegestroomde publiek. Plaats van handeling was sport- en cultureel centrum De Pol in Gaanderen, de 'thuisbasis' van het orkest.

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op 1 februari jl. werden maar liefst drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Het zijn hoboïste Annelies Papperse (40 jaar lid), hoornist Alex Luttikholt (50 jaar lid) en bassist Henk Thuis (60 jaar lid). Voor Annelies was het vorig jaar eigenlijk al zover, maar vanwege de coronamaatregelen is de huldiging toen uitgesteld. Er waren lovende woorden, waarbij werd teruggeblikt op de inzet en vele activiteiten voor de vereniging van alle drie. Elk ontvingen zij de versierselen met oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie KNMO en natuurlijk een bloemetje. Ook voormalig bassist Jan Koster was maar liefst 60 jaar lid, doch in verband met verhindering wordt hij binnenkort op een ander, passend moment gehuldigd.

Eerste repetitie na lockdown-periode

Na een maandenlange onderbreking als gevolg van de coronamaatregelen, zijn alle geledingen van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen sinds kort weer aan het musiceren. Dat verheugt ons zeer! Begin juni zijn de repetities van het groot orkest (zie foto) weer van start gegaan, evenals die van het starters- en het opleidingsorkest. Ook zijn de lessen van Muziek Maak Je Zelf weer hervat. Zo kan deze cursus voor de allerjongsten voor de zomervakantie tóch nog op een volwaardige manier worden afgesloten. Het grote aantal vaccinaties en de fors lagere besmettingsgraad hebben er toe geleid dat het kabinet de coronamaatregelen zodanig heeft versoepeld dat dit allemaal weer mag en op verantwoorde wijze kan. Wel geldt er nog een aantal spelregels en die worden uiteraard zorgvuldig nageleefd. We hopen natuurlijk dat de huidige trend gestaag doorzet, zodat we binnen afzienbare tijd ook weer voor ons trouwe publiek kunnen en mogen optreden.