Nieuws

Onlangs heeft het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen een beroep gedaan op het Prins Bernard Cultuurfonds, bij velen bekend als het Anjerfonds, voor een financiële bijdrage bij de aanschaf van nieuw instrumentarium. Het verheugt ons zeer te kunnen melden dat dit verzoek is gehonoreerd.