Nieuws

Tijdens de goedbezochte jaarlijkse algemene vergadering van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op dinsdag 4 februari jl., werd er vooruitgeblikt op een veelbelovend jaar 2014. Ook werd het nieuwe verenigingslogo gepresenteerd en werd de naam van de nieuwe dirigent voor het opleidingsorkest bekend gemaakt. Verder was er een bestuurswissel en werden maar liefst drie jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet.

Op zondag 26 januari jl. nam het Opleidingsorkest van SBOG wederom deel aan het jaarlijkse, regionale Jeugdorkestenfestival aan de Muziekschool Oost-Gelderland in Doetinchem. Het was ook ditmaal een heel mooi optreden en ook in de ogen van de jury een succes, dat een welgemeend compliment verdient voor de jeugdige musici onder leiding van dirigent Joop Boerstoel!

Dit jaarlijkse festival met een regionaal karakter is inmiddels een begrip. Op 26 januari is het zover! De Bizetzaal van de muziekschool in Doetinchem, waar het festival plaatsvindt, vormt akoestisch een van de mooiste concertzalen van dergelijke omvang die onze omgeving rijk is. Dat is voor zowel de jeugdige musici als voor de toehoorders een enorme pré. Daarbij komt dat het festival een mooi programmatisch en heel concertant karakter heeft.

Op zondagmiddag 22 december heeft een klarinetsextet van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen een kerstoptreden verzorgt in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Een spontaan initiatief, dat de afgelopen weken ontstond. Het sextet werd gevormd door Miryam van Mierlo op basklarinet en Iris Gilsing, Wietske van der Hoeve, Anita Thuis, Hester Walvoort en Joke Pol op klarinet. Er werden maar liefst vijf afdelingen bezocht en op elke afdeling werd een mini-kerstconcert gegeven. De patiënten en ook het personeel hebben het initiatief zeer gewaardeerd en hebben zichtbaar en merkbaar genoten. Het doet goed om de kerstsfeer via deze weg enigszins te kunnen delen met mensen, die vanwege hun ziekenhuisopname op deze bijzondere dagen niet thuis kunnen zijn. Een woord van dank naar de zes musici is dan ook zeker op zijn plaats!