Nieuws

Op zondag 25 januari jl. trad ons opleidingsorkest voor het voetlicht tijdens het jaarlijkse Jeugdorkestenfestival in Doetinchem, dat werd georganiseerd door de muziekschool Oost-Gelderland. En niet zonder succes, integendeel! Er traden maar liefst 14 orkesten op, afkomstig uit de hele regio en zelfs drie uit Duitsland!

Na het concert getiteld Wintersounds op 13 december jl., waaraan alle jeugd van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen haar steentje bijdroeg en waarvan de klanken nog bijna hoorbaar zijn, is het op 25 januari a.s. weer de beurt aan ons opleidingsorkest. Dan namelijk wordt wederom deelgenomen aan het jaarlijkse Jeugdorkestenfestival van de Muziekschool Oost-Gelderland. Een festival met een meer dan regionaal karakter, dat inmiddels een begrip is en waaraan in totaal maar liefst 15 orkesten deelnemen. Plaats van handeling is de muziekschool aan de Bizetlaan in Doetinchem. De toegang is vrij.

In het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem vindt op dinsdag 16 en woensdag 17 december a.s., in de hal nabij de ingang, een kerstmarkt plaats. Deze is niet alleen bestemd voor patiënten, maar is juist ook voor bezoekers toegankelijk. Iedereen is dus van harte welkom en de entree is vrij. Op beide avonden speelt het klarinet ensemble van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen van 18.00 tot 20.00 uur. Het programma bevat kerstmuziek van ‘all over the world’. Dit betekent dat u, naast traditionele kerstliederen als Stille nacht, een keur aan Christmas carols etc. kunt horen, waaronder We wish you a merry christmas, Hark hear the angels sing en Joy to the world. U vindt het Slingeland ziekenhuis aan de Kruisbergseweg 25.

Het Symfonisch Blaasorkest treedt op 29 maart a.s. weer voor het voetlicht in de Pol te Gaanderen. Dan is er een veelbelovend concert, met als gast de virtuose bastuba-solist Vincent Verhage. Noteer het alvast in uw agenda. Binnenkort volgt meer informatie.

Kort na de beide optredens in het Slingeland Ziekenhuis, kunt het klarinet ensemble van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen opnieuw zien en horen. En wel op zaterdagavond 20 december a.s. Ditmaal op uitnodiging van het Gaanderens Mannenkoor. Dan namelijk, geeft het koor haar KerstSlingeConcert, waarmee zij haar 50-jarig jubileum muzikaal afsluit. De titel van het concert geeft enerzijds aan dat het ook hier om een kerstconcert gaat, maar bovendien dat de vrije gift van de bezoekers ten goede komt aan de Stichting Vrienden van het Slingeland. Naast kerstmuziek, speelt het ensemble meerdere klassieke werkjes van o.a. Mozart, Grundman en Elgar. Het concert vindt plaats in de St. Martinuskerk te Gaanderen en vangt aan om 20.uur. Het adres is Kerkstraat 72.