Afscheid van Henri Lievers, na goede staat van dienst!

Op 3 september jl. hebben we afscheid genomen van Henri Lievers, als dirigent van het opleidingsorkest. Henri heeft deze rol negen jaar lang onafgebroken met verve vervuld. Maar ‘aan alles komt een einde’ zegt men weleens, zo ook hier. In de zomerperiode constateerden Henri en het bestuur gezamenlijk dat er in de afgelopen periode heel veel is bereikt en dat het nu een goed moment is om het stokje (letterlijk en figuurlijk) aan een opvolger over te dragen.

Op 3 september jl. hebben we afscheid genomen van Henri Lievers, als dirigent van het opleidingsorkest. Henri heeft deze rol negen jaar lang onafgebroken met verve vervuld. Maar ‘aan alles komt een einde’ zegt men weleens, zM lor mte om op zoek te gaan narven de kron op je werktenfestbspwe het voor!o ook hier. In de zomerperiode constateerden Henri en het bestuur gezamenlijk dat er in de afgelopen periode heel veel is bereikt en dat het nu een goed moment is om het stokje (letterlijk en figuurlijk) aan een opvolger over te dragen.

In het bijzijn van zijn echtgenote Wilma, werd Henri tijdens het afscheid in het zonnetje gezet. Daarbij waren o.a. de leden van het opleidingsorkest en hun ouders uitgenodigd en ook het bestuur en de jeugdcommissie waren aanwezig. Voorzitter Wim Papperse sprak lovende woorden en blikte terug op de vele mooie en succesvolle momenten, zoals de eigen concerten en de veelvuldige deelname aan regionale play-ins en festivals.

“Je hebt het orkest vanaf de grond weten op te bouwen tot wat het nu is”, zo merkte Papperse op. “Het behalen van de eerste prijs tijdens het Jeugdorkestenfestival op de Muziekschool Oost-Gelderland in januari jl. is daarvan het bewijs en vormt tevens de kroon op je werk.”

Als dank voor zijn verdiensten ontving Henri Lievers cadeaus van de leden van het opleidingsorkest en van het bestuur. Eén ervan was een speciaal samengesteld fotoboek, met een terugblik in beeld op de afgelopen negen jaar.

Ook langs deze weg willen wij Henri nogmaals bedanken voor al zijn inspanningen en de bereikte resultaten.

Wij zijn verheugd dat onze dirigent Joop Boerstoel bereid is gevonden de leiding van het opleidingsorkest voorlopig even op zich te nemen. Dat biedt ons de ruimte om met zorgvuldigheid een geschikte opvolger voor Henri te vinden.