Dirigent Bas Koolenbrander met glans geslaagd!

Didam - Onlangs berichtten wij u over het aanstaande conservatorium examen van Bas Koolenbrander voor dirigent. Niet alleen vanwege dat feit als zodanig, bovenal ook omdat hij dit examen mocht gaan doen met Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (SBOG). Het orkest waar hij vanaf zijn achtste jaar muzikaal 'opgroeide' als trompettist en waarvan hij nog altijd lid is.

Dinsdag 20 juni jl. was dan de grote dag. In de Mariakerk te Didam leidde Bas eerst een korte repetitie en daarna een openbaar concert met vijf uitdagende composities. Dit alles in het bijzijn van veel belangstellenden en onder het toeziend oog en luisterend oor van de vierhoofdige examencommissie namens het Gronings conservatorium, waar Bas vier jaar studeerde bij hoofdvakdocent Tijmen Botma.

De zes voorbereidende repetities die de afgelopen twee maanden plaatsvonden hebben hun vruchten afgeworpen, zo bleek dinsdagavond overduidelijk. Bas slaagde met glans en behaalde zelfs het cijfer 9, een uitzonderlijk goed en knap resultaat. “Een natuurtalent”, zo omschreef commissievoorzitter Joeke Hoekstra hem, tijdens het bekendmaken van de examenuitslag. Namens SBOG bracht voorzitter Wim Papperse de felicitaties over aan Bas. “We zijn bijzonder trots op je en het is een eer dat we als orkest onze medewerking mochten verlenen”, zo gaf hij aan.

Deze fantastische mijlpaal is een waardevolle stap in de nu al indrukwekkende muzikale loopbaan van Bas. De afgelopen jaren konden we hem al regelmatig zien optreden met koren en orkesten waarvan hij dirigent is. In de toekomst zal dat zéker nog veel meer het geval zijn. Wij feliciteren Bas van harte met dit mooie resultaat en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière als dirigent.