Bestuurswisseling bij Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

Tijdens een korte extra algemene ledenvergadering van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op dinsdag 6 september jl. is Wietske van der Hoeve benoemd tot bestuurslid. Zij volgt Hester Walvoort op, die per diezelfde datum haar taken heeft neergelegd.

Vanwege o.a. studie en werk kon Hester haar bestuursfunctie niet langer meer combineren. Voorzitter Wim Papperse roemde haar inzet in de afgelopen jaren en de correcte en plezierige wijze waarop zij haar rol heeft vervuld. Namens het bestuur en de leden bedankte hij haar daarvoor. Tevens heette hij Wietske van der Hoeve van harte welkom en bedankte hij haar voor haar kandidaatstelling en de getoonde bereidheid om de rol van Hester over te nemen.