Orkest, koor en solisten herdenken Doetinchems bombardement met indrukwekkend concert

Een dankbaar publiek in een vrijwel uitverkochte grote zaal van schouwburg Amphion was op zondagavond 24 april jl. getuige van een uitzonderlijk concert, waarvan het programma speciaal was samengesteld om de slachtoffers van het zware bombardement op Doetinchem op 21 maart 1945 te herdenken. Vier professionele solisten, tezamen met zo’n 170 koor- en orkestleden zorgden voor indrukwekkende en emotionele momenten, met muziek van Harrie Janssen, Karl Jenkins en Carl Wittrock. Dit alles, nadat burgemeester Mark Boumans het publiek welkom heette en een korte toelichting gaf op dit herdenkingsconcert, dat gemeente Doetinchem aan haar inwoners aanbood.

Bijzonder muzikale prestatie

Het concert zou oorspronkelijk plaatsvinden op 21 maart 2020, op de dag af 75 jaar na het bombardement, maar moest door de coronamaatregelen twee maal worden uitgesteld. Gelukkig kon het ditmaal doorgaan en was er ook voldoende tijd voor een goede voorbereiding. De grote inzet van een ieder, de zeer muzikale algehele leiding van dirigent Joop Boerstoel en het zorgvuldige instudeerwerk van de koorrepetitors Ben Simmes en Bas Koolenbrander leverden een prachtig resultaat op, blijkend ook uit het langdurige applaus van het publiek. Kenmerkend was de fraaie samenklank van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen, die mede de basis vormde voor de vele solistische fragmenten vanuit vrijwel elke orkestsectie. Het is zondermeer knap te noemen hoe gestroomlijnd alle zangers en zangeressen samen als één geheel voor het voetlicht traden in een meer dan 100-koppig koor, dat eenmalig voor dit concert werd gevormd door het Gaanderens Mannenkoor, het Parochiekoor Gaanderen, Berg’s Vocaal, Luscinia en Per Cantare. Tezamen met de solistische zangkunsten van Ellen Pieterse, Ina Boersma, Irma ten Brinke en Emile van der Peet zorgde het geheel voor tal van kippenvelmomenten, zowel bij het publiek als de deelnemers zelf.

Een programma bij uitstek

Het uitgekiende repertoire voor dit concert bestond onder meer uit twee composities van Harrie Janssen: het openingswerk A Time There Was en later Songs Of Liberation. Tussendoor klonken het fraai gedragen Kyrie en Benedictus uit The Armend Man van Karl Jenkins. Het tweede deel van het concert was geheel gewijd aan het grote werk Behind The Lines van componist Carl Wittrock, die zelf naar Doetinchem was gekomen om getuige te zijn van deze uitvoering.

Trots en mooie terugblik

Burgemeester Boumans bedankte de deelnemers na afloop voor dit unieke concert en benadrukte trots te zijn dat Doetinchem zulke muzikale kwaliteiten in huis heeft. Een waardige muzikale herdenking was het, zo bleek des te meer ook uit de vele positieve reacties na afloop.