Symfonisch Blaasorkest huldigt drie jubilarissen

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op 1 februari jl. werden maar liefst drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Het zijn hoboïste Annelies Papperse (40 jaar lid), hoornist Alex Luttikholt (50 jaar lid) en bassist Henk Thuis (60 jaar lid). Voor Annelies was het vorig jaar eigenlijk al zover, maar vanwege de coronamaatregelen is de huldiging toen uitgesteld. Er waren lovende woorden, waarbij werd teruggeblikt op de inzet en vele activiteiten voor de vereniging van alle drie. Elk ontvingen zij de versierselen met oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie KNMO en natuurlijk een bloemetje. Ook voormalig bassist Jan Koster was maar liefst 60 jaar lid, doch in verband met verhindering wordt hij binnenkort op een ander, passend moment gehuldigd.

Aandacht was er verder voor Els Jansen, die op 1 januari jl. haar functie als bibliothecaris neerlegde.
Dit na maar liefst 30 jaren van tomeloze inzet samen met haar echtgenoot Wim, die het beheer van de bibliotheek nu voortzet. Els werd bedankt voor de uitstekende wijze waarop zij de bibliotheek heeft gerund en voor de ‘opmaat’ naar een digitale bladmuziekvoorziening die zij heeft ingezet.

Het bestuur blikte verder terug op een uitzonderlijk jaar, waarin jong en oud veel online bijeen kwamen en er op 7 november jl. voor een enthousiast publiek tóch nog een concert kon worden gegeven, uiteraard binnen de toen geldende coronamaatregelen. In het bijzonder werd vooruitgeblikt op de beoogde activiteiten in 2022, met de hoop dat de coronaversoepelingen nu verder zullen doorzetten en er weer meer mogelijk is.

Penningmeester Maarten Veldkamp lichtte de financiën toe en constateerde dat de vereniging er financieel gezond voor staat. Dank ging daarbij nadrukkelijk uit naar de sponsoren en de vele vrienden en donateurs, die de vereniging ook tijdens de pandemie trouw zijn gebleven.