Symfonisch Blaasorkest Gaanderen huldigt jubilarissen

Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op dinsdag 4 februari jl. werd onder meer vooruitgeblikt op de diverse muzikale hoogtepunten die dit jaar de revue zullen passeren.

Dank aan Simone Veldkamp voor haar rol als jeugdcoördinatorDe bestuursleden George Smits (secretaris) en Jelle Roelandt waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden met algemene stemmen herkozen en bedankt voor hun bereidheid. Verder heeft Simone Veldkamp haar rol als jeugdcoördinator beëindigd. Zij werd bedankt en geprezen voor haar tomeloze inzet en de vele bereikte resultaten in de afgelopen zeven jaren. Mede door al haar inspanningen heeft de jeugd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Binnenkort wordt bekend wie de rol van Simone overneemt. Tot slot werden twee jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet.

Concerten en concours

Dit jaar geeft het orkest, onder leiding van dirigent Joop Boerstoel, een drietal concerten op verschillende locaties. Op zaterdag 21 maart vindt het Memorial Concert ‘Doetinchem herdenkt en viert’ plaats in schouwburg Amphion te Doetinchem. Naast een viertal professionele solisten en een 130-koppig gemengd koor, vormt het symfonisch blaasorkest de rode draad. De gemeente Doetinchem biedt dit concert aan haar inwoners aan, ter nagedachtenis aan het zware bombardement op Doetinchem, precies 75 jaar geleden en de bevrijding die kort daarna volgde. Verder zijn er concerten in de tuin van herberg Het Onland op zondag 5 juli en in sport- en cultureel centrum De Pol op zaterdag 14 november a.s. Op 28 november neemt het orkest deel aan het nationaal concertconcours in De Hanzehof te Zutphen. Ook laat Jong SBOG dit jaar weer volop van zich horen. U leest tijdig wanneer en waar. Onlangs nog, op 26 januari jl. wist het opleidingsorkest de fraaie bokaal en de wisseltrofee in de wacht te slepen, tijdens het Jeugdorkestenfestival op de muziekschool in Doetinchem.

Jubilarissen in het zonnetje gezet

De jubilarissen Wim jansen (l) en Alfred Veltman, resp. 60 en 25 jaar lid van Symfonisch Blaasorkest GaanderenAan het eind van de vergadering werden twee jubilarissen gehuldigd: Alfred Veltman (25 jaar lid), Wim Jansen (60 jaar lid). Naast het memoreren van diverse anekdotes, bedankte voorzitter Wim Papperse hen vooral voor hun betrokkenheid in al die jaren. Tevens reikte hij hen de bijbehorende versierselen en de oorkondes uit van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Jubilaris Ben Lenderink kon om gezondheidsredenen helaas niet aanwezig zijn. Het bestuur zal binnenkort op een gepast moment samen met hem stilstaan bij zijn diamanten jubileum.