Bestuurswisseling bij Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

Aan het begin van het nieuwe seizoen, op dinsdag 3 september jl. hield Symfonisch Blaasorkest Gaanderen een korte (extra) Algemene Vergadering (AV). Aanleiding daartoe was een bestuurswisseling.

 

Aan het begin van het nieuwe seizoen, op dinsdag 3 september jl. hield Symfonisch Blaasorkest Gaanderen een korte (extra) Algemene Vergadering (AV). Aanleiding daartoe was een bestuurswisseling.

Bestuurslid Karin Masselink was tijdens de afgelopen reguliere AV in februari jl. volgens rooster aftredend en werd toen met algemene stemmen herkozen. Zij gaf daarbij al wel aan op enig moment tussentijds te willen stoppen in verband met drukke privé-werkzaamheden.  Het bestuur respecteerde dit besluit uiteraard - zeker na de 19 jaar trouwe dienst van Karin - en ging op zoek naar een geschikte opvolger. Die werd gevonden in de persoon van Hester Walvoort (40). Tijdens de extra AV is Hester met algemene stemmen gekozen. Hester is al ruim 10 jaar lid van de vereniging en speelt (net als Karin) klarinet. Het bestuur is erg blij met de door haar getoonde bereidheid.

Voorzitter Wim Papperse blikte terug op de lange bestuursperiode van Karin, gedurende welke het orkest zo’n 75 concerten en optredens verzorgde - ook in het buitenland - driemaal aan een concours meedeed en daarbij ook telkens een eerste prijs won. Karin werd geprezen en bedankt voor haar inzet gedurende al die jaren, o.a. als tweede secretaris, notulist, kledingbeheerder, social media redacteur en ook voor haar inzet bij de jeugd. Namens de vereniging ontving zij bloemen en een passend afscheidsgeschenk. Karin blijft wel gewoon musiceren en daar is het orkest erg blij mee

Op de foto: Karin Masselink (links) en Hester Walvoort.