Nieuws

Voor het eerst sinds bijna twee jaar trad het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op zondag 7 november jl. weer op voor haar publiek. De coronacrisis maakte dit niet eerder mogelijk. Rekening houdend met de huidige maatregelen, in het belang van alle aanwezigen, kon dat nu wel weer.

Het orkest is in juni weer met de repetities gestart. Ondanks de korte aanloop van slechts enkele maanden, brachten de musici een fraai concert ten gehore, blijkend uit het enthousiasme van het toegestroomde publiek. Plaats van handeling was sport- en cultureel centrum De Pol in Gaanderen, de 'thuisbasis' van het orkest.

Eerste repetitie na lockdown-periode

Na een maandenlange onderbreking als gevolg van de coronamaatregelen, zijn alle geledingen van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen sinds kort weer aan het musiceren. Dat verheugt ons zeer! Begin juni zijn de repetities van het groot orkest (zie foto) weer van start gegaan, evenals die van het starters- en het opleidingsorkest. Ook zijn de lessen van Muziek Maak Je Zelf weer hervat. Zo kan deze cursus voor de allerjongsten voor de zomervakantie tóch nog op een volwaardige manier worden afgesloten. Het grote aantal vaccinaties en de fors lagere besmettingsgraad hebben er toe geleid dat het kabinet de coronamaatregelen zodanig heeft versoepeld dat dit allemaal weer mag en op verantwoorde wijze kan. Wel geldt er nog een aantal spelregels en die worden uiteraard zorgvuldig nageleefd. We hopen natuurlijk dat de huidige trend gestaag doorzet, zodat we binnen afzienbare tijd ook weer voor ons trouwe publiek kunnen en mogen optreden.

Gaanderen, 17 januari 2021

In verband met de situatie rondom Corona en de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen, zijn onze concerten voorlopig opgeschort, zoals u zult begrijpen. Zodra het weer toegestaan en mogelijk is om op een verantwoorde wijze op te treden brengen we u daarvan uiteraard tijdig op de hoogte. Wij wensen u goede gezondheid toe en zien er naar uit u dan weer te mogen ontmoeten.

Logo 'Alleen samen krijgen we corona onder controle' van de Rijksoverheid

Zoals u weet is het vanwege de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk om op 4 mei als orkest op de traditionele manier onze jaarlijkse muzikale bijdrage te leveren aan de Nationale Dodenherdenking bij het monument in Gaanderen. Toch hechten we er veel waarde aan om ook dit jaar stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. Dat doen we daarom online, net als vorig jaar. Echter nu met twee ensembles, te weten de hout- en de kopersectie van het symfonisch blaasorkest. Ieder van ons heeft zijn of haar individuele stem thuis ingespeeld, waarna onze dirigent Joop Boerstoel samen met zijn zoon Jurriaan alle opnamen heeft ‘samengesmolten’ tot twee ware ensembles. U hoort eerst I Vow to Thee My Country uit The Planets (Jupiter) van Gustav Holst gespeeld door de kopergroep, gevolgd door het houtensemble met Be Still, My Soul uit Finlandia van Jean Sibelius.

 

Even leek het erop dat het langverwachte kerstoptreden op dinsdag 8 december jl., waarnaar de jonge musici van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen zó hadden uitkeken, niet kon doorgaan. Dit vanwege de coronacrisis, die voor tal van evenementen en concerten roet in het eten gooit. Doch men liet het er niet bij zitten en concerteerde op diezelfde dag corona-proof in de Bizetzaal van de Doetinchemse muziekschool, toen dat nog kon als zodanig. Ditmaal niet voor publiek, maar voor meerdere camera’s en volop in kerstsfeer.