Nieuws

Op zaterdag 1 april a.s. kunt u de sfeer van Pasen alvast proeven én uw liefde voor muziek laten blijken. Tussen 10.00 en 13.00 bieden wij in Gaanderen huis aan huis heerlijke, ovenverse paasbroden aan van bakker Ebbers. De broden kosten €7,50 per stuk.

Met de aankoop ervan steunt u onze vereniging één op één. Onder meer voor de muzikale ontwikkeling van onze jeugd, door het meespelen in het startersorkest en het opleidingsorkest voor hun betaalbaar te houden. Mede daardoor kunt u ook in de toekomst concerten verwachten van een kwaliteit en met een uitstraling zoals u dat van ons bent gewend.

Bent u even niet thuis op het moment dat er wordt aangebeld en wilt u tóch graag een paasbrood? Ga dan even naar onze kraam aan de Hoofdstraat, tegenover de Aldi. Ook daar kunt u op 1 april van 10.00 tot 13.00 terecht voor uw paasbroden.

Wij zijn u op voorhand zeer dankbaar voor uw steun en wensen u alvast fijne Paasdagen.

 

Op zondag 26 maart a.s. geeft het Overijssels Byzantijns Mannenkoor (OBMK), onder leiding van dirigent en arrangeur Marian Stouwdam, een concert in de Paskerk te Doetinchem. Het programma omvat in belangrijke mate Oost-Europese koormuziek, waarbij gedragen devote liederen uit de Byzantijnse liturgie worden afgewisseld met vrolijke liederen.

Het OBMK is opgericht in 2000 en beschikt over een aantal uitstekende solisten.  Zoals de naam al doet vermoeden, komen de leden van het koor uit de gehele provincie Overijssel. De muziekbibliotheek van het koor wordt met regelmaat aangevuld met origineel, hier nog minder bekend werk, onder meer uit Orthodoxe kloosters en kerken in de Oekraïne.

Te gast bij dit concert is het klarinetkwartet van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (SBOG). Als intermezzo ten opzichte van het vocale deel, verzorgt het kwartet een gevarieerd instrumentaal deel, passend in de sfeer van het concert. Daarbij kunt u onder meer luisteren naar de melancholische Irish Tune from County Derry, van de hand van Percy Grainger en naar Caprice for Clarinets, dat Clare Grundman origineel voor klarinetkwartet schreef en waarbij hij vrijwel het volledige toonbereik van de klarinetfamilie benutte. Klarinettiste Nadine Boelee arrangeerde speciaal voor het kwartet het prachtige lied Tui Amoris Ignem. Verder klinkt het bekende en ingetogen Intermezzo uit de opera Cavaleria Rusticana van Pietro Mascagni.

Op basklarinet hoort en ziet u Miryam van Mierlo en op klarinet Wietske van der Hoeve, Jos Rabelink en Anita Thuis. Anita vervangt Nadine Boelee tijdens dit concert. Wietske van der Hoeve bespeelt ook de hoger klinkende es-klarinet. Het succesvolle klarinetkwartet wordt regelmatig gevraagd voor optredens binnen en buiten de regio en is een van de ensembles die onderdeel zijn van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.

Het concert vangt aan om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.30 uur. De toegang is vrij. Als u dat wilt, kunt u na afloop met een vrije gift bijdragen in de kosten.

Na twee jaar uitstel als gevolg van de coronapandemie is het dan nu toch zover: Symfonisch Blaasorkest Gaanderen neemt deel aan het concertconcours te Zutphen en wel op zaterdag 11 maart a.s. Een mooie gelegenheid om onze muzikale kwaliteiten door een deskundige jury te laten beoordelen en bovenal een waardevol traject van voorbereiding eraan voorafgaand. In deze nieuwsbrief vertellen we u in het kort hoe zo’n concours werkt, hoe we ons er op voorbereiden en ook hoe het ons in het verleden is gegaan. Wellicht bent u na het lezen ervan zó enthousiast geworden dat u zelf getuige wilt zijn van ons optreden. Dat kan en dat vinden we natuurlijk heel mooi! Verderop leest u er meer over.

Hoe werkt zo’n concertconcours?

Landelijk vinden er dit jaar zeven concertconcoursen plaats. Deze worden georganiseerd door de provinciale muziekbonden. In Zutphen (Gelderland) is dat de Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF). Voor al deze concoursen is het reglement van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) van toepassing. De KNMO is de landelijke muziekkoepel voor de instrumentale amateurmuziek.

Na ruim twee jaar uitstel als gevolg van de coronapandemie, was het zaterdag 11 maart jl. dan tóch zover dat wij konden deelnemen aan het concertconcours te Zutphen. Een wedstrijd met acht orkesten uit het hele land, uitkomend in vier divisies. Georganiseerd door de provinciale muziekbond MBGF, volgens het reglement van de landelijke muziekkoepel KNMO.

Onder de bezielende leiding van dirigent Joop Boerstoel, speelden wij voor een goed gevulde zaal als enige orkest in de eerste divisie. En met succes! Met de vertolking van een tweetal symfonische gedichten, A Movement for Rosa van Mark Camphouse en Egmont van Bert Appermont, wisten we maar liefst 86,5 punten te behalen. En dat was goed voor een eerste prijs! De professionele jury beoordeelde de uitvoering van de twee werken op niet minder dan tien aspecten. In het bijzonder was er veel waardering voor de muzikale uitvoering, het samenspel, de klankbalans en de nuancering.

Uiteraard werd het prachtige resultaat na afloop gevierd. “Het was voor ons allen de kroon op een uitvoerige voorbereiding en het geeft ons nóg meer energie om ook de komende concerten in een heel mooi jasje te steken”, aldus voorzitter Wim Papperse.

Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (SBOG) op zondag 19 februari jl. werd onder meer terug- en vooruitgeblikt op de muzikale hoogtepunten die zijn geweest en die gaan komen. Daaronder de deelname aan het concertconcours in De Hanzehof te Zutphen op 11 maart a.s. en een groots concert met bekende solisten op 18 november a.s. in schouwburg Amphion te Doetinchem. Ook werd stilgestaan bij het verheugende feit dat het aantal muziekliefhebbers, dat zich het afgelopen jaar heeft aangesloten bij de stichting Vrienden van SBOG, fors is gegroeid. Deze vrienden steunen de vereniging financieel voor de muzikale ontwikkeling van de jeugd en voor de aanschaf van dure instrumenten. Geconstateerd werd verder dat de instroom van nieuwe jeugdleden in het afgelopen jaar aanzienlijk is toegenomen. Een verheugende trend, die zich ook in de eerste zeven weken van dit jaar onverminderd laat zien.

Bestuurswisseling en Erelid

De bestuursleden Jelle Roelandt en George Smits waren volgens rooster aftredend. Jelle Roelandt werd met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe bestuurstermijn, met een woord van dank voor al haar inzet en de opnieuw getoonde bereidheid. George Smits had eerder al kenbaar gemaakt na negentien intensieve jaren te willen gaan stoppen als bestuurder. Voorzitter Wim Papperse bedankte hem voor zes jaar penningmeesterschap en dertien jaar secretariaat, met lovende woorden over zijn kwaliteiten en enorme inzet. “Een verenigingsman en bestuurder met hart en ziel, waarmee het bijzonder fijn samenwerken is”, zo klonk het onder meer. De vergadering benadrukte het vele goede werk van Smits met een langdurig applaus en benoemde hem tot Erelid van de vereniging. Ronald Vollenberg werd met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij neemt de secretarisrol van George Smits over.

Jubilarissen in het zonnetje gezet

Tijdens de vergadering werden ook drie jubilarissen gehuldigd: Marthe Pouwels (25 jaar lid), Berno Ruiken (40 jaar lid) en Jos Rabelink (60 jaar lid). Naast het memoreren van diverse anekdotes, bedankte voorzitter Wim Papperse hen voor al hun inspanningen - voor en achter de schermen - in de afgelopen jaren en in het bijzonder ook voor hun verenigingsgeest en grote betrokkenheid. Daarbij reikte hij hen de bijbehorende versierselen en de oorkondes uit van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Koninklijke Onderscheiding

Tegen het eind van de vergadering kwam tot ieders grote verrassing burgemeester Otwin van Dijk van gemeente Oude IJsselstreek, waar George Smits woonachtig is, de vergaderzaal binnen. Uiteraard met een speciale bedoeling. Hij richtte zich tot de zojuist afgetreden secretaris en ook uit zijn mond klonk er alom lof. De burgemeester zette zijn woorden nog eens kracht bij door Smits namens de Koning te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mooier kon het niet, zeer welverdiend. Dochter Jitske Smits, zelf ook een heel actief lid van de Gaanderense vereniging, had de eer haar vader de versierselen te mogen opspelden. Wat een prachtige kroon op het werk van George Smits!