Joop Boerstoel

Joop Boerstoel is sinds 1998 de dirigent van het symfonisch blaasorkest. Joop streeft op een plezierige manier en binnen de mogelijkheden die van non-professionals mogen worden verwacht, naar het hoogst haalbare niveau. Hij is eindverantwoordelijk voor de muzikale en artistieke leiding van het orkest. Voor de vaststelling van het te spelen repertoire en de aankleding daaromheen wordt Joop bijgestaan door een uit de orkestleden gevormde muziekcommissie. Voor meer informatie over de verrichtte en actuele werkzaamheden van Joop verwijzen we graag naar zijn website.