Historie

1900 - 1925
Het begon met fanfaremuziek
In Gaanderen werd rond de eeuwwisseling in 1904 voor het eerst in georganiseerd verband muziek gemaakt. Het orkest droeg de toepasselijke naam De Vriendschap en had de toenmalige ijzergieterij Vulcaansoord als thuisbasis. Het orkest was voor iedereen toegankelijk; er was geen kerkelijke binding. Dirigent was Derk-Jan Kappert, hij werd later ook dirigent van de Gelderse Tramwegen Harmonie. Medio 1921 hield het bestaan van De Vriendschap op.

Op 5 mei 1915 werd op initiatief van de rooms-katholieke kerk de fanfare St. Martinus opgericht. Dirigent was B. Bisselink, in 1917 opgevolgd door Theo Boerboom. Het ledenaantal steeg snel doordat veel oud-leden van De Vriendschap lid werden van het nieuwe orkest.

Omdat St. Martinus alleen toegankelijk was voor rooms-katholieken, werd in 1920 de protestantchristelijke muziekvereniging David opgericht onder leiding van dirigent Gerard van Dam. De naam van het orkest veranderde later in Sursum Corda en Van Dam werd opgevolgd door Dirk Helmink. In 1935 hield het bestaan van Sursum Corda op, waarschijnlijk door het lage aantal leden binnen de kleine christelijke gemeenschap.

1925 – 1950
Overgang van fanfare naar harmonieorkest
In september 1927 werd de fanfare St. Martinus omgezet in een harmonieorkest. Vanaf 1929 dirigeerden achtereenvolgens de heren Willem Roussel uit Arnhem, Theo Sessink uit Ulft, Philip Kattenbelt uit Gaanderen en Fons Rotgans uit Doetinchem het orkest. Niet lang nadat het orkest na de tweede wereldoorlog weer actief was, promoveerde het o.l.v. de heer Fons Rotgans in 1948 naar de Vaandelafdeling.

1950 – 1957
In 1956 waren er dusdanig ernstige interne problemen in het orkest, dat St. Martinus uiteindelijk ophield te bestaan. De instrumenten bleven deels achter bij muzikanten, het andere deel werd opgeborgen op de zolder van de St. Martinuskerk in Gaanderen.

1958 – 1975 Oprichting huidige vereniging
De heroprichting van een harmonieorkest liet echter niet lang op zich wachten. De gemeenschap kon inmiddels niet zonder orkest en de muzikanten niet zonder het musiceren. Ook de instrumenten lagen ‘al klaar’. Op initiatief van pastoor Pelgrim benaderde August Kup de heren Even en Daams en een gezamenlijke rondgang langs oud-leden resulteerde in een bijeenkomst. Het ontstaan van de huidige vereniging werd een feit en een nieuw tijdperk ingeluid. Op 17 juni 1958 werd de Vereniging RK Harmonie St. Caecilia opgericht. Voorzitter werd Frans Hetterscheid, Philip Kattenbelt werd secretaris en tevens de eerste dirigent. De contributie bedroeg 25 cent per week en de repetities werden gehouden in zaal ‘Waarbroek’, waar nu winkelcentrum ’t Ganderije is gesitueerd.

In 1959 werd Wim Megens uit Gaanderen dirigent. Hij had pas zijn studie aan het conservatorium afgemaakt en met hem werd kwaliteit in huis gehaald. In 1965 werd Erich Loesink voorzitter. Hij had een duidelijke visie en wijzigde de statuten. Zo werd het orkest een algemene vereniging, waarvan ook niet-rooms-katholieken lid konden worden. De naam St. Caecilia maakte in 1966 plaats voor de naam Harmonie Gaanderen.
Samen met Megens werd een jeugdorkest opgericht en daarnaast een blokfluitgroep van maar liefst 60 kinderen. Alle leerlingen werden professioneel opgeleid en gingen naar de muziekschool in Doetinchem.

In 1973 kwam er een eind aan een lange periode van vruchtbare samenwerking met dirigent Wim Megens, die het orkest vanuit de Tweede afdeling naar de Ere-afdeling had gebracht. Ben van Wessel uit Ulft nam de dirigeerstok over voor zowel het groot orkest als het jeugdorkest.

1975 – 2000
Al in 1975 wist Ben van Wessel het orkest naar de Vaandelafdeling te brengen. Hierna volgden vele eerste prijzen in deze hoogste afdeling. In het 25-jarig jubileumjaar 1983 nam het orkest zelfs deel aan het KNF-Topconcours voor Vaandelafdeling-orkesten in concertzaal De Vereeniging in Nijmegen.

Nieuwe ingrediënten: entertainment
Na een periode van 17 jaar, die vooral gekenmerkt werd door veel concerten en concoursdeelnames, nam Ben van Wessel in 1990 afscheid als dirigent. Hij werd opgevolgd door Nico Boom uit Vlijmen, een beroepsmusicus die actief was als dirigent en hoboïst. Hij had een wijdvertakt netwerk in de muziekwereld, zowel nationaal als internationaal. De programmering ging veel meer omvatten dan enkel muziek. Het begrip ‘entertainment’ deed zijn intrede. Voorbeelden daarvan waren themaconcerten en de bekende ‘Night of the Proms’ concerten waarmee furore gemaakt werd en welk voorbeeld gevolgd werd door vele muziekverenigingen in Nederland.

Een ander groot evenement was de uitvoering van het fraaie Requiem van de Hongaarse componist Frigyes Hidas. Hij kwam speciaal voor de uitvoering van het Gaanderens orkest naar Nederland. Harmonie Gaanderen voerde dit werk namelijk als eerste niet-beroepsorkest in Nederland uit, in samenwerking met het Arnhems Toonkunstkoor en vier professionele solisten.

In 1998 nam Nico Boom afscheid van Harmonie Gaanderen. Hij werd opgevolgd door de huidige dirigent Joop Boerstoel uit Vorden.

Bestuurlijke mutaties waren er inmiddels ook. In 1979 werd Erich Loesink opgevolgd door Cees Evers, die op zijn beurt in 1987 werd opgevolgd door Rob Goren, de eerste voorzitter ‘van buiten’ die bovendien zelf geen instrument bespeelde. In 1995 droeg Rob Goren zijn taken over aan Hennie Besselink, die helaas door zijn vroege overlijden in 1996 zijn enthousiaste plannen niet heeft kunnen verwezenlijken. Vicevoorzitter Wim Papperse, die reeds een jaar de taken van Hennie Besselink had waargenomen, werd in december 1996 gekozen tot nieuwe voorzitter. Wim Papperse werd op zijn beurt weer opgevolgd door Wim Jansen,

Een nieuwe koers: ‘Symfonisch Blaasorkest Gaanderen’
Harmonie Gaanderen ging een spectaculaire nieuwe koers varen. In 2000 stopte de vereniging na 40 jaar met het ophalen van oud papier; een activiteit die bedoeld was om de vereniging jaarlijks een flinke financiële injectie te bezorgen. De reden voor het beëindigen van deze activiteit was de lage prijs die al jaren ontvangen werd en waarop soms zelfs geld moest worden toegelegd. Om toch een goede en solide financiële basis te behouden, werd overgestapt op het fenomeen ‘Sponsoring’. Met meerdere bedrijven werden sponsorcontracten afgesloten die ervoor zorgden dat het verlies van de papiergelden ruimschoots werd gecompenseerd. In dat jaar werd de vereniging ook een concertvereniging en kwam er een einde aan de straatoptredens.

In 2003 kwamen er nieuwe, aan de huidige tijd aangepaste, statuten.
Grote vernieuwingen waren:
- de vereniging kreeg een nieuwe naam: Symfonisch Blaasorkest Gaanderen
- er werd niet meer opgetreden in uniformen, maar de uniformiteit werd gevonden in willekeurige kleding in de kleur zwart
- de wekelijkse repetitie verschoof van de zondagochtend naar de dinsdagavond

Na de spectaculaire veranderingen die op initiatief van secretaris Jos Rabelink en onder voorzitterschap van respectievelijk Wim Papperse en Wim Jansen waren ingezet, werden deze na het aftreden van Wim Jansen in 2011 verder uitgebouwd onder de nieuwe voorzitter: opnieuw Wim Papperse.

Samen met solisten, bands en koren
De afgelopen decennia werkten tal van bekende, vaak professionele, solisten uit binnen- en buitenland met SBOG samen en waren er gezamenlijke concerten met andere orkesten, koren en bands. Slechts een greep uit de rijke historie: de pianisten Cor Bakker en Bert van den Brink, de Britse euphoniumvirtuoos Steven Mead, de Belgische klarinettist Eddy Vanoosthuyse (soloklarinettist Vlaams Radio Symfonieorkest, bastrombonist Jos Jansen (Marinierskapel der Koninklijke Marine) es-bastubaïst Vincent Verhage Brassband Schoonhoven (meervoudig Nederlands kampioen).

Ook vocale solisten waren er volop. Onder andere Willy Caron, zangeres en harpiste Iris Kroes (winnares van The Voice Of Holland), zanger Paul de Leeuw, zangeressen Laura van Kaam (winnares The Voice KIds), Joke de Kruijf, Marlies Claasen en sopraan Debora Berghuijs (o.a. Guildhall School of Music & Drama te London)

In 1992 was SBOG het eerste amateurorkest in Nederland dat een 'Night of the Proms' organiseerde. In 1996 trok de 'Night' maar liefst 1300 bezoekers!

Tijdens het galaconcert in 2008, ter afsluiting van het 50 jarig jubileum, verraste Herman Kaiser, de burgemeester van Doetinchem, het orkest met lovende woorden. Niet alleen had hij bewondering voor het niveau en de kwaliteit van het galaconcert, ook blikte hij terug op de vele hoogtepunten in de afgelopen decennia en de betekenis daarvan voor Gaanderen en de regio. Als beloning voor deze verdiensten ontving het orkest de Koninklijke Erepenning in Zilver namens Hare Majesteit Koningin Beatrix.

Ook internationaal succes
Ook internationaal timmert de vereniging aan de weg. Er waren meerdere concerten in Duitsland en in 2005 trad het orkest op voor een vierduizendkoppig publiek tijden het Festival Bandistico Internazionale di Besana in Brianza, nabij Milaan. In 2011 concerteerde SBOG in Tsjechië samen met het Praags Filharmonisch orkest en zelfs musiceerde het orkest op het beroemde Schloss Schönbrunn in Wenen.

Jong talent door modern jeugdbeleid
Zoals veel verenigingen kreeg ook SBOG deze decennia helaas te maken met een teruglopend aantal kinderen/jongeren dat zich aanmeldde als leerling bij de vereniging. Een aantal gemotiveerde en deskundige leden op het gebied van ontwikkeling van kinderen/jongeren hebben een modern, gedegen en vernieuwend jeugdbeleid tot stand gebracht. Mede door dit beleid en een gemotiveerde jeugdcoördinator en -commissie groeide het aantal leerlingen snel. SBOG heeft een starters- en opleidingsorkest om trots op te zijn. De werving is sterk verbeterd door de cursus Muziek Maak Je Zelf. De leerlingen voelen zich meer verbonden met de vereniging door hun deelname in starters- of opleidingsorkest en door de vele extra muzikale en niet-muzikale activiteiten die door de jeugdcommissie georganiseerd worden. Ook worden zij betrokken bij de optredens van het symfonisch blaasorkest.