Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding

Leden

Voor alles geldt: Symfonisch Blaasorkest Gaanderen is een vereniging van en voor de leden, dus uiteraard ook door de leden. Van iedereen wordt verwacht naar vermogen zijn steentje bij te dragen, zich te houden aan afspraken over het volgen van lessen, de studie thuis, het bijwonen van de repetities, serenades, e.d. en het naar vermogen helpen bij alles wat de vereniging onderneemt. U moet u bij aanmelding dan ook realiseren, dat u zich inschrijft voor alle activiteiten.

Leerlingen die via onze vereniging de muziekschool bezoeken moeten uiteraard de intentie hebben bij gebleken niveau in het opleidingsorkest of het symfonisch blaasorkest te gaan meespelen. Het volgen van muzieklessen via Symfonisch Blaasorkest Gaanderen houdt dus meer in dan alleen maar een 'manier om goedkoop uit te zijn'.

Opgave voor de muziekschool geschiedt altijd voor een geheel schooljaar. Wanneer een leerling onverhoopt in de loop van het schooljaar stopt, is hij of zij toch verplicht voor het gehele schooljaar te betalen.

Instrumenten en kostuums zijn erg kostbaar. Symfonisch Blaasorkest Gaanderen vindt dat leden zelf aansprakelijk zijn voor de gevolgen van slordige of slechte omgang met het instrumentarium en de kostuums.