Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding

Joop Boerstoel

Joop BoerstoelJoop Boerstoel is de dirigent van het symfonisch blaasorkest. Hij is eindverantwoordelijk voor de muzikale en artistieke leiding en streeft naar het hoogst haalbare niveau binnen de mogelijkheden van amateuristische muziekbeoefening. De dirigent wordt voor de vaststelling van het te spelen repertoire, de aankleding van thema-concerten en dergelijke, bijgestaan door een muziekcommissie, die bestaat uit orkestleden.

De Vordense musicus (1965) studeerde aan de Hogeschool Enschede sector Conservatorium (Ha/Fa directie en klarinet) en het Maastrichtse Conservatorium (orkestdirectie) Zijn docenten aan deze instituten waren o.a. Gert Buitenhuis en Jan Stulen.

Ter afsluiting van de studie UM Ha/Fa directie (1991) dirigeerde hij de Marinierskapel der Koninklijke Marine en in datzelfde jaar leidde hij wederom dit orkest; ditmaal als geselecteerd cursist in het slotconcert van de 'Eerste Internationale Dirigentencursus' in de Doelen te Rotterdam. Als cursusleider trad op de befaamde Amerikaanse dirigent Arnald D. Gabriel. In juli 1993 won Joop Boerstoel de felbegeerde 'Zilveren Dirigeerstok' tijdens de 'Internationale Dirigentenwedstrijd' in het kader van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Ditmaal was de Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag het uitvoerende orkest.

Sinds 1995 is Joop Boerstoel ook internationaal actief. Zo werkte hij onder meer als als gastdirigent en cursusleider in Italië (o.a. Conservatorium van Como en 'Corpo Musicale Santa Cecilia' Besana Brianza), Engeland (Royal Militairy School of Music 'Kneller Hall' London), Australië (Monash University Wind Symphony Melbourne) en China (Beijing Palace School Orchestra). In augustus 2001 dirigeerde hij het Zomer Orkest Nederland (HoogteZON) t.g.v. het vijftien jarig jubileum. Ook in 1989 en 1990 was hij al eens dirigent van dit project-orkest. Als dirigent trad Joop Boerstoel op met diverse nationaal en internationaal bekende artiesten, waaronder Rian de Waal (piano), Ernst Daniël Smid (zanger) en Steven Mead (euphonium), the Dutch Swing College Band, Jডrgen van Rijen (solotrombonist Koninklijk Concertgebouw), Jos Jansen (bastrombone Marinierskapel) alsmede de klarinettisten Eddy Vanoosthuyse (soloklarinettist Vlaams Radio Symfonieorkest), Jan Wijenberg (basklarinettist KMK/JWF) en Arno Stoffelsma (klarinettist).

Joop BoerstoelJoop Boerstoel is momenteel dirigent van een drietal harmonieorkesten, functioneert als examinator voor de landelijke muziekexamens en als jurylid voor solistenwedstrijden. Van 1989 tot en met 2004 was hij werkzaam als klarinetdocent aan 'de Muzehof' Centrum voor de Kunsten in Zutphen.

Bij uitgeverij 'de Haske' werkte hij mee aan de ontwikkeling van de serie 'Horen, Lezen & Spelen'. Een in 2002 gereed gekomen driedelige methode voor klarinet (en andere blaasinstrumenten). In 2005 was Joop als eindredacteur betrokken bij de uitgave van het boek 'Het gecomponeerde kleinkind' van auteur Hans Offringa. Een muzikale vertelling met via internet te downloaden improvisaties van Jan Vayne.

Sinds 1998 is Joop Boerstoel als domeinspecialist muziekdiensten / adviseur muziek verbonden aan het Muziekuitleen- en Informatiecentrum (MUI) te Arnhem en vanaf 2001 wordt hij door het landelijk steunpunt voor de amateurkunst UNISONO als externe deskundige ingezet voor repertoire-informatiebijeenkomsten. Tevens maakt hij voor dezelfde instantie deel uit van de Repertoriumcommissie. Tussen 1999 en 2004 maakte Joop Boerstoel deel uit van het algemeen bestuur van de Bond van Orkestdirigenten (BvO), en heeft thans zitting in de redactie van het vakblad 'de dirigent', een uitgave van voornoemde vakorganisatie.