Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding

Instrument bespelen

Na de AMV-opleiding kiezen de leerlingen een instrument. Als dat een 'harmonie'-instrument is neemt Symfonisch Blaasorkest Gaanderen contact op met de ouders. Wij stellen dan voor om de leerling tegen gereduceerd tarief lessen te laten volgen aan de Muziekschool in Doetinchem.

Een leerling of een nieuw lid kan bij Symfonisch Blaasorkest Gaanderen een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen. Eventueel kan Symfonisch Blaasorkest Gaanderen zelfs overwegen een nieuw instrument aan te schaffen. Leerlingen betalen zelf de door de docent aanbevolen studieboeken.

Omdat het instrument van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen is, vinden we dat de vereniging ook voor het onderhoud moet zorgen. Een bestuurslid is speciaal belast met de zorg voor het instrumentarium. U moet met dit bestuurslid contact opnemen als er iets mis is met het instrument of als u middelen (zoals bijvoorbeeld klarinet-rieten) nodig heeft. Hij of zij zal u dan verder helpen.

Een lid van het symfonisch blaasorkest van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen met hetzelfde instrument begeleidt de leerling intensief. Jaarlijks overlegt het bestuur van de Symfonisch Blaasorkest Gaanderen met de leraren van de muziekschool over de vorderingen van de leerlingen. Dan komt bijvoorbeeld een plaats in het opleidingsorkest en later het symfonisch blaasorkest aan de orde.

Tijdens de opleiding neemt de muziekschool examens af, oplopend van niveau A tot en met D. In theorie ziet het traject er als volgt uit:

  • na ongeveer 2 jaar diploma A
  • na ongeveer 4 jaar diploma B
  • na ongeveer 6 jaar diploma C
  • na ongeveer 8 jaar diploma D (voor degenen met zeer veel talent)