Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

Memorial Concert, 21 april 2018 20:00, Nederlands Gereformeerde Kerk, Doetinchem

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen bedraagt per maand:

Musicerend lid € 20,00
Niet-musicerend lid € 5,00

 

Voor leerlingen die een opleiding aan de muziekschool volgen bedraagt de contributie per maand:

Leerlingen jonger dan 18 jaar* € 32,50
Leerlingen van 18 jaar en ouder* € 40,00

* Peildatum: 1 januari.