Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding

Bestuur

Bestuur SBOGSymfonisch Blaasorkest Gaanderen is een vereniging. Dat betekent dat de leden samen verantwoordelijk zijn voor de beslissingen. Het bestuur helpt de leden bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten. Het bestuur is door de leden gekozen. Ieder jaar belegt het bestuur een jaarvergadering, onder andere om met de leden het te voeren beleid te bespreken.

Samenstelling bestuur

Voorzitter en PR Wim Papperse
Secretaris George Smits
Penningmeester Maarten Veldkamp
Algemeen bestuurslid Jelle Roelandt
Algemeen bestuurslid Karin Masselink

Overige functies

Het bestuur heeft enkele taken/functies toegewezen aan niet-bestuursleden:

Bibliothecaris Els Jansen
Commissaris instrumenten Henny Verheij
Felicitatiedienst Demi Wellink
Beheer website Arjan Kwakkel
Sponsoring Jos Rabelink
Jeugdcommissie Simone Veldkamp (coördinator)
Wietske van der Hoeve
Iris Gilsing
Sabine Wellink
Marleen Gerritsen
Simone Luttikholt
Muziekcommissie Miryam van Mierlo (coördinator)
Joop Boerstoel
Rudi Thuis
Daniël Kempers
Tijs Ketelaar
Lucie Jansen
Evenementencommissie Jos Rabelink (coördinator)
Willeke van der Burg
Marleen Gerritsen
Wim Papperse
Decors en podiumaankleding Ellie Rabelink
Beheer Facebook, Twitter
en Instagram

Miryam van Mierlo
Iris Gilsing